Elektropomiar
O firmie Pomiary elektryczne Termowizja Natężenie oświetlenia Jakość zasilania Wykonawstwo Kontakt

Przedstawiamy naszą ofertę w zakresie badania natężenia oświetlenia

Pomiary natężenia oświetlenia pozwalają stwierdzić, czy w pomieszczeniach i na stanowiskach pracy zastosowano odpowiednie oprawy i źródła światła.

Jest to jeden z ważniejszych elementów wpływający na komfort pracy, samopoczucie i bezpieczeństwo ludzi przebywających w danym pomieszczeniu.

Pomiary wykonywane są zgodnie z normą PN-EN 12464-1, przyrządami z aktualnymi świadectwami wzorcowania.

Protokoły zawierają zarówno wyniki w postaci tabelarycznej, jak i szkice z naniesionymi obrysami ścian, stanowisk pracy i średnimi wynikami pomiarów.